PAR SKOLU

 

Liepājas Centra sākumskola
Ūliha iela 33, Liepāja
LV - 3401
Latvija

Direktore:

Kristīne Bārdule

+371 634 22080

Direktores vietnieces mācību darbā:

Iveta Ziedkalne

+371 634 23205

Direktores vietniece audzināšanas darbā:

Santa Novada

+371 634 23205

Direktores vietniece informātikas jautājumos Svetlana Meža +371 634 83331
 

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos:

Baiba Ivanova

+371 634 22080

Personāldaļas vadītāja

Regīna Roze

+371 634 21744

Dežurante Baiba Ķezbere +371 634 26628

Fakss: +371 634 21744
Skolotāju istaba Toma ielā: +371 634 83331
E-pasts: centra.skola@inbox.lv

Ūliha ielā 33
Toma ielā 19
1
2

  Skolas vēsture

Liepājas Centra sākumskola atrodas pilsētas centrā.

Izglītības iestāde atvērta 1992. gada 20. jūlijā ar pilsētas Domes lēmumu kā Liepājas Centra sākumskola, par skolas direktori apstiprinot Veru Špaku.

Skola Ūliha ielā 33 strādā pielāgotās telpās. Skolēni pēc 4. klases beigšanas izglītību turpina Liepājas 1. vidusskolā.

2006. gadā, sakarā ar Liepājas 1. ģimnāzijas izvedi, Centra sākumskola ar pilsētas Domes lēmumu pārtop par Centra pamatskolu 1.-6. klasēm.
2006. gadā skolas 5.-6. klašu skolēni vēl mācās Liepājas 1. ģimnāzijas telpās, Liepājā, Ausekļa ielā 9.

2007. gadā 6. klases turpina mācīties 1. ģimnāzijas telpās, bet 5. klases - 12. vidusskolas telpās, kas ir mazākumtautību skola, Liepājā, Toma ielā 19.

2008. gada 2. septembrī par skolas direktori sāk strādāt Kristīne Bārdule.
No 2008.gada 1.septembra Liepājas Centra pamatskolas skolēni mācās divās ēkās 1. - 4.klašu skolēni Ūliha ielā 33, bet 5.un 6.klašu skolēni Toma ielā 19.